Par mums

Centre Composite ir Latvijas holdinga kompānijas LNK Group   un lielākā Krievijas inženieru servisa uzņēmuma Progresstech izveidots kopuzņēmums. 

Galvenais darbības virziens ir aviācijas tehnikas, atomu mašīnbūves un citu rūpniecības nozaru svarīgāko konstrukciju matemātisku modeļu izstrāde, lai, izmantojot aprēķina metodes, noteiktu to izturības raksturojumus. Centre Composite galvenais darbības rezultāts ir no kompozītmateriāliem veidotu konstrukciju elementu statiskās un dinamiskās uzvedības lietojamo analīzes metožu izstrāde un ieviešana, kas bāzējas uz mūsdienīgiem pasaules sasniegumiem neviendabīgu struktūru mehānikas un skaitliskās analīzes metožu jomā; konkrētu aprēķinu un eksperimentālo darbu izpilde, kas saistīta ar kompozītizstrādājumu analīzi un projektēšanu, kā arī konstruēšanas un sertifikācijas dokumentācijas izdošanas nodrošināšana. Centre Composite darbinieki ir piedalījušies vairākos Eiropas zinātniski pētnieciskos projektos aviācijas nozarē. Darbu veikšanai tiek piesaistīti pieredzējuši speciālisti, kuru iegūtās izglītības pakāpes apliecina viņu kompetenci kompozītmateriālu un konstrukciju pētniecībā.

Centre Composite uzdevumi ir:

  • Metalisko konstrukciju un kompozītmateriālu elementu konstrukciju statiskās un dinamiskās uzvedības analīzes metodikas izstrāde un ieviešana
  • Skaitļošanas un eksperimentālo darbu veikšana, kas ir saistīti ar kompozītmateriālu un metālisko izstrādājumu analīzi 
  • Līdzdalība konstruktoru un sertifikācijas dokumentācijas ieviešanā 

Kopā ar mūsu zinātniski-pētniecisko centru Aviatest veic eksperimentālo paraugu izmēģinājumus, lai noteiktu slāņveida kompozītmateriālu fizikālās un mehāniskās īpašības statiskas un lielu ātrumu noslodzes apstākļos dažādos temperatūras un mitruma režīmos, kā arī laika faktoru ietekmē. Uzņēmums nodrošina aprēķinu un datu analīzes pakalpojumus no kompozītmateriāliem veidotiem rūpniecības mezgliem un agregātiem, kuru izmēģinājumus dabā veic pasūtītāji savās reģionālajās izmēģinājumu bāzēs.

Mēs sadarbojamies ar Sukhoi, Agusta Westland, Airbus Helicopters, Kamov, Russian Helicopters, FACC, Aerocomposit un citiem.

Centre Composite atbilst Starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībam.

 

 

Engineering is our passion