Darbības virzieni

SDS un lidmašīnas agregātu no KM izturības (augstuma stūre, aizspārnis, elerons, bremzplāksnis, spārna kesona plāksne) aprēķins

 • Precizēta gala elementu modelēšana, ievērojot ģeometrisko un fizisko nelinearitāti, mehānisko savienojumu modelēšana, slāņainā KM progresējošā sagraušana
 • Izstrādāto modeļu un aprēķināšanas metožu verifikācija balstoties uz agregātu statisko izmēģinājumu rezultātiem
 • KD izlaides aprēķina uzturēšana attiecībā uz stiprības aprēķinu izpildi

 

Analītisko un skaitīšanas metožu izstrāde un inženieru programmas instrumentu izveide uz to pamata, priekš KM un konstrukciju uzvedības pētījumiem pielietojot statiskas, dinamiskas un termiskas (siltuma) slodzes:

 • Slāņaino paneļu (lamināta) sagraušana, pielietojot kombinētu statisku slodzi
 • Piestiprināto paneļu noturība pielietojot kombinēto noslogojumu
 • KM mehānisko savienojumu izturība (bultskrūvju un kniedēšanas), bearing/bypass mijiedarbības modelēšana
 • KM piestiprinātā paneļa trieciena iedarbība un sagraušanas process zema ātruma trieciena iedarbībā
 • Atlikusī stiprība saspiežot pēc zema ātruma trieciena (CAI)
 • Apšuvuma un kalsiņu (stringeru) izmēru svara optimizācija, tai skaitā arī plakanu piestiprināto paneļu slāņu ielikšanas saspiešanas iedarbībā
 • KM paneļa ar spraugu un plaisu progresējošās sagraušanas analīze
 • Termisko (siltuma) atlikuma spriedžu novērtējums, kas iegūts ogļplastisko paneļu polimerizācijas procesā

Eksperimentu, izmēģinājumu programmu plānošana un rezultātu apstrāde metodiku, aprēķinu un programmu apstiprināšanai:

 • Attiecīgā aprīkojuma un slodzes shēmas projektēšana aviācijas konstrukciju eksperimentu veikšanai uz izolētiem stendiem
 • Izmēģinājumu programmas izveide (bearing/bypass mehānisko savienojumu mijiedarbība, bojājumu pēc trieciena u.c.)
 • Rezultātu apstrāde un statistiskais materiālu īpašību aprēķins