Jaunumi

Atpakaļ pie ziņu saraksta

Pētījums Nr.1.12 “Vārpstas tipa augsti slogotu detaļu ilgizturības uzlabošana, stiprinot virsmu ar rievināšanas metodi”

01/02/2018 startēja pētījums Nr.1.12 “Vārpstas tipa augsti slogotu detaļu ilgizturības uzlabošana, stiprinot virsmu ar rievināšanas metodi” atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumam “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”, kuru finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/003 ietvaros.